Profesori - Djelatnici Glazbene škole Josipa Runjanina godina 2023./2024.

Odjel za Klavir

Jelena Ajduković
Silvija Bauer Marijanović
Željka Berić
Katarina Čulo
Maja Đaković
Tamara Krajnović
Vlatka Peko Fureš
Branimir Pepić
Mihael Raff
Luka Senčić
Kristina Starčević
Nikolina Tomić

Odjel za gitaru

Hrvoje Bilić
Igor Blažević
Mia Čorak

Odjel za tambure

Matko Bačić
Tihomir Damjanović
Tomislav Majačić

Odjel za puhače

Adam Koruga
Petra Marković

Odjel za gudače

Mila Belamarić
Ivana Huk
Irena Kranjčević
Aleksandra Stočko
Tena Vulić

Odjel za harmoniku

Blanka Brlić
Glavaš Dario
Marina Jovičić
Vanja Živanović

Odjel za pjevanje

Sanja Čurko
Tamara Šarlija

Suvremeni ples

Antonija Jurčević
Silvija Kasumović
Olesya Martinjuk Hin

Odjel za glazbenu teoriju

Dragan Begić - Solfeggio
Marko Fureš–Harmonija, Polifonija, Solfeggio, Dirigiranje
Zdenka Ivanković–Povijestglazbe, Glazbeni oblici, Sviranje partitura
Ivona Kir - Solfeggio
Jasmina Krha–Solfeggio, Teorija glazbe, Harmonija
Zrinka Liščić -Solfeggio
Ksenija Pešić–Harmonija, Zbor, Sviranje partitura, Solfeggio

Odjel za općeobrazovne predmete

Natalija Bošnjak–Engleski i Talijanski jezik
Matija Ćutić–Psihologija, Sociologija, Etika
Silvio Golubović - Vjeronauk
Valentina Kobašević Karaula - Matematika
Ivan Matančević – Likovna umjetnost
Josip Mikinac - Geografija
Sara Pope–Njemački jezik
Marina Relja–Informatička pismenost
Luka Sušac–Tjelesna i zdravstvena kultura
Viktorija Šokčević – Hrvatski jezik i Filozofija
Marko Vujeva - Povijest
Florina Zagorc–Latinski jezik
https://runjanina.hr/proba/wp-content/uploads/2019/04/hero_team.png
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image