O natjecanju

Školsko natjecanje iz Teorije glazbe namijenjeno je učenicima 2., 4. i 6. razreda osnovnoškolskog obrazovanja u Glazbenoj školi Josipa Runjanina.

Svrha i cilj natjecanja:

– Priprema učenika za zahtjeve prijemnog ispita prilikom upisa u srednjoškolsko glazbeno obrazovanje

– Otkrivanje posebno nadarenih učenika i motiviranje za daljnji razvoj vještina i znanja iz Solfeggia

– Poticanje učeničke suradnje, međusobne razmjene iskustava i podrške na razini Škole

– Prepoznavanje i nagrađivanje učeničke marljivosti na razini Škole

– Priprema učenika za državna i međunarodna natjecanja

– Stručno usavršavanje nastavnika Škole kroz podjelu iskustava, znanja i vještina u odgojno- obrazovnom radu s učenicima

  • PROPOZICIJE za 2. školsko natjecanje iz Teorije glazbe
  • Pravilnik natjecanja iz Teorije glazbe
  • Rezultati natjecanja

PROPOZICIJE za 2. školsko natjecanje iz Teorije glazbe, ˝Runjanin˝

Kategorije:

1. kategorija: učenici drugog razreda

2. kategorija: učenici četvrtog razreda

3. kategorija: učenici šestog razreda i 2. pripremnog razreda

1. kategorija:

Tonovi: Zapisati i prepoznati tonove u velikoj, maloj, prvoj, drugoj i trećoj oktavi.

Intervali: Izgraditi ili imenovati intervale do Č5 (uzlazno i silazno) u violinskom i bas ključu ili napisanom intervalu odrediti vrstu i veličinu.

Ljestvice: Napisati dursku ili molsku ljestvicu do 3 predznaka, označiti tetrakorde, polutonove i zaokružiti glavne stupnjeve. Napisati tonove koji čine polutonski razmak u zadanom tonalitetu. Spojiti durske i molske paralelne ljestvice. Napisati vođice ili glavne stupnjeve u zadanim tonalitetima.

Ritam: Dodati taktne crte, pauze i ritam u zadane ritamske primjere u četvrtinskoj, polovinskoj i osminskoj mjeri.

Meloritamski primjer: Odrediti tonalitet i napisati taktne crte prema zadanoj mjeri. Zaokružiti durske i molske kvintakorde u melodiji.

Oznake za dinamiku i tempo: Napisati naziv ili kraticu za zadanu oznaku (prema zadanom nastavnom planu i programu za drugi razred).

2. kategorija:

Tetrakordi: Zapisati tetrakord na zadanom tonu (tetrakordi u druskoj i molskoj ljestvici).

Ljestvice: Napisati dursku ili molsku ljestvicu do 4 predznaka, označiti tetrakorde, polutonove i zaokružiti glavne stupnjeve. Napisati tonove koji čine polutonski razmak u zadanom tonalitetu. Spojiti durske i molske paralelne ljestvice. Napisati vođice ili glavne stupnjeve u zadanim tonalitetima te na njima izgraditi kvintakord i odrediti vrstu.

Ritam: Dodati taktne crte, pauze i ritam u zadane ritamske primjere u četvrtinskoj, polovinskoj i osminskoj mjeri.

Meloritamski primjer: Odrediti tonalitet primjera i napisati taktne crte prema zadanoj mjeri primjera. Zaokružiti povećane i smanjene kvintakorde u melodiji. Primjer zatim transponirati za zadani interval.

Intervali: Izgraditi sve intervale do oktave (uzlazno i silazno). Izgraditi povećanu i smanjenu kvintu ili kvartu.

Trozvuci: Izgraditi sve vrste kvintakorda na zadanom tonu (u bas ili violinskom ključu).

Oznake za izvođenje djela ili nazivi instrumenata: Oznake za tempo, dinamiku, artikulaciju, agogiku imenovati i definirati (prema nastavnom planu i programu za osnovne glazbene škole), napisati nazive svih instrumenata koji pripadaju gudačkoj, limenoj puhačkoj, drvenoj puhačkoj ili udaraljkaškoj skupini simfonijskog orkestra. Kod udaraljki je potrebno napisati osnovnu podjelu instrrumenata i navesti najmanje tri instrumenta iz svake skupine.

3.kategorija:

Ritam: Zadanom primjeru dodati taktne crte (u četvrtinskoj, polovinskoj ili osminskoj mjeri). Zadanom primjeru dodati ritam ili pauze.

Meloritamski primjer: Primjeru odrediti tonalitet. Zaokružiti dominantne septakorde ili njegove obrate u melodiji, zatim akorde napisati ispod primjera i odrediti im vrstu i veličinu. Meloritamski primjer transponirati za određeni interval.

Ljestvice: Napisati zadanu ljestvicu (svi predznaci). Napisati zadane akorde na zadanom stupnju u zadanom tonalitetu (trozvuci, D7 i obrati).

Intervali: Napisati intervale (jednostavne) unutar oktave u oba smjera na zadanom tonu.

Akordi: Napisati zadani trozvuk na zadanom tonu (u oba smjera) i četverozvuk na dominanti uzlazno na zadanom tonu (u bas ili violinskom ključu).

Oznake za izvođenje djela ili nazivi instrumenata: Oznake za tempo, dinamiku, artikulaciju, agogiku imenovati i definirati (prema nastavnom planu i programu za osnovne glazbene škole), napisati nazive svih instrumenata koji pripadaju gudačkoj, limenoj puhačkoj, drvenoj puhačkoj ili udaraljkaškoj skupini simfonijskog orkestra. Kod udaraljki je potrebno napisati osnovnu podjelu instrrumenata i navesti najmanje tri instrumenata iz svake skupine

Povjerenstvo za organizaciju i provedbu natjecanja dana 28. veljače 2023. godine donosi Pravilnik o provođenju II. školskog natjecanja iz Teorije glazbe, ˝Runjanin ˝

Glazbena škola Josipa Runjanina i Odjel za teorijske glazbene predmete organiziraju natjecanje iz Teorije glazbe. Natjecanje je namijenjeno učenicima osnovne glazbene škole i 2. pripremnom razredu srednje glazbene škole.

Natjecanje se održava 28. travnja 2023. u prostorijama škole (učionice: 301 i 303).

Početak natjecanja je u 9 sati, a trajanje natjecanja je 60 minuta za prve dvije kategorije, a 90 minuta za treću kategoriju.

Natjecatelji će rješavati pismeni ispit znanja iz Teorije glazbe.

Natjecanje obuhvaća tri kategorije:

1. Kategorija: učenici 2. razreda

2. Kategorija : učenici 4. razreda

3. Kategorija: učenici 6. razreda i učenici 2. pripremnog razreda

Rok za prijave je zaključno s 2. travnjem 2023.

Kandidati prijavljuju sudjelovanje nastavniku Solfeggia. Nastavnik Solfeggia dostavlja prijave povjerenstvu natjecanja na e-mail: jasmina.krha@skole.hr

Sadržaj prijave:

1. Ime i prezime učenika

2. Razred, kategorija

3. Mentor

Propozicije su objavljene u posebnom dokumentu.

Bodovanje i nagrade:

Ispit znanja boduje se bodovima od 1 do 100. Ocjena se sastoji od cijelog broja s prva dva decimalna broja iza zareza bez zaokruživanja.

Ispite pregledavaju tri člana povjerenstva.

Po završetku natjecanja u pojedinoj kategoriji objavljuju se rezultati. Rezultati će se objaviti poretkom od najviše osvojenih bodova do najmanje.

Povjerenstvo u svakoj kategoriji dodjeljuje:

Priznanje za osvojenu 1. nagradu- svim natjecateljima koji su osvojili 90 – 100 bodova

Priznanje za osvojenu 2. nagradu- svim natjecateljima koji su osvojili 80 – 89,99 bodova

Priznanje za osvojenu 3. nagradu- svim natjecateljima koji su osvojili 70 – 79,99 bodova

Priznanje o sudjelovanju – svim natjecateljima koji su osvojili manje od 70 bodova.

Učenicima se dodjeljuju priznanja za osvojenu nagradu i sudjelovanje, a nastavnicima priznanja za sudjelovanje i mentorstvo učenicima.

Na priznanju će biti otisnuti svi podatci: ime i prezime, institucija, država i nagrada.

Rezultati će biti objavljeni na Facebook profilu i web stranici Glazbene škole Josipa Runjanina.

Povjerenstvo natjecanja čine nastavnici glazbenih teorijskih predmeta zaposleni u Glazbenoj školi Josipa Runjanina.

Odluke Povjerenstva su konačne i neopozive.

Organizator natjecanja, Glazbena škola Josipa Runjanina, zadržava pravo izmjene i dopune važećeg pravilnika.

Povjerenstvo za organizaciju i provedbu natjecanja: 1. Jasmina Krha, mag.mus.

2. Ksenija Pešić, mag.mus.

3. Kristina Starčević, mag.mus.

Izrada zadataka školskog natjecanja za 1. i 2. kategoriju:

Jasmina Krha, mag. mus.

Izrada zadataka školskog natjecanja za 3. kategoriju:

Ksenija Pešić, mag.mus.

REZULTATI 2. ŠKOLSKOG NATJECANJA IZ TEORIJE GLAZBE – RUNJANIN- 2023.

1.kategorija

2. kategorija

3. kategorija