Osnovno glazbeno i plesno obrazova
https://runjanina.hr/proba/wp-content/uploads/2022/02/Koncert-04.06.2021-_-web-rezolucija-_-00131.jpg

Učenici 1. i 2. razreda osnovnog glazbenog obrazovanja obvezni su pohađati temeljni predmet – instrument (30 min 2x tjedno) i solfeggio (45 min 2x tjedno). Uz temeljni predmet – instrument (45 min 2x tjedno) i solfeggio (45 min 2x tjedno) učenici 3.- 6. razreda osnovnog glazbenog obrazovanja obvezni su pohađati i predmet skupno muziciranje (zbor, orkestar ili komorna glazba 45 min 2x tjedno), koji se u učeničku svjedodžbu upisuje kao treći predmet.

Učenici temeljnog predmeta Tambure koji pohađaju više razrede obvezni su pohađati nastavu tamburaškog orkestra, a ostali učenici prema vlastitom izboru uključuju se u zbor ili orkestar.

Učenici 6. razreda koji planiraju nakon završene osnovne glazbene škole nastaviti školovanje u srednjoj glazbenoj školi dužni su 1x tjedno po 30 min pohađati nastavu Klavira, a nastavu Teorije glazbe 45 min 1x tjedno samo ako se pripremaju za prijemni ispit na teorijski odjel u Srednju glazbenu školu.

U osnovnoj glazbenoj školi uče se sljedeća glazbala: klavir, flauta, klarinet, saksofon, violina, violončelo, gitara, tambure i harmonika. Svi učenici tijekom školske godine imaju javne solističke nastupe imaju i korepeticiju naznačenu u Nastavnom planu i programu predškolskog i osnovnog obrazovanja. Upis u glazbenu školu obavlja se na temelju položenog prijamnog ispita. Učenici osnovne glazbene škole redoviti su polaznici osnovne općeobrazovne škole. Između glazbene i općeobrazovne škole potrebna je suradnja radi osiguravanja uvjeta rada učenika kao i razumijevanje i pomoć u organizaciji rasporeda i nastavnih obveza.

Postupak upisa i odabir temeljnog predmeta – instrumenta; klavir, violina, tambure, gitara, flauta, klarinet, saksofon, harmonika i violončelo propisan je Pravilnikom o organizaciji i provođenju prijemne audicije za upis učenika u osnovnu glazbenu školu i predškolske programe koji se nalazi na mrežnoj stranici www.runjanina.hr te Natječajem za upis u svaku pojedinu školsku godinu.

Upis u 1. razred osnovne glazbene škole preporuča se paralelno sa upisom u 3. razred osnovne općeobrazovne škole, kako bi se istovremeno završile te bi se na taj način omogućio pravovremeni upis učenicima u srednju glazbenu školu.

Nastavni plan i program u Osnovnoj glazbenoj školi Josipa Runjanina izvodi se prema propisanom Nastavnom planu i programu predškolskog i osnovnog obrazovanja; Republika Hrvatska; Ministarstvo znanosti i obrazovanja; Izdavač: Hrvatsko društvo glazbenih i plesnih pedagoga, Zagreb, 2006. godine.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM OSNOVNOG GLAZBENOG OBRAZOVANJA

Napomene:

1) Nastavni sat traje 45 minuta, osim za temeljni predmet struke od I. do III. razreda i klavir (izborni predmet) koji traje 30 minuta, a za zbor ili orkestar 60 minuta.

2) Skupno muziciranje mogu biti nastavni predmeti: zbor, orkestar ili komorna glazba.

TEMELJNI PREDMETI: klavir, violina, tambure, gitara, flauta, klarinet, saksofon, harmonika i violončelo.