Dokumenti

Odluka o poništenju Natječaja za radna mjesta

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto nastavnik-ca

Plan klasifikacijskih oznaka 2023.-2024.godina

Registar ugovora u 2023. godini

Pravilnik o video nadzoru

Godišnji plan i program 2023.2024.

Školski kurikulum 2023._2024.

Pravilnik o radu 2023

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu

Iznos školarina u 2023. godini

Pravilnik o participaciji 2023 – euro

Pravilnik o stjecanju i načinu korištenja namjenskih i nenamjenskih donacija

Izvjesce o stanju sigurnosti za 1. obrazovno razdoblje GSJR 22-23

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Procedura blagajnickog poslovanja
Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka

Odluka o razvrstavanju dugotrajne imovine
Procedura isporuke i plaćanja roba, usluga i radova
Pravilnik o participaciji 2022 – euro

Registar ugovora u 2022. godini
Pravilnik o radu
Pravilnik o polaganju državne mature
Pravilnik o izradi i obrani završnog rada
Pravilnik o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje
Godišnji plan i program rada Glazbene škole Josipa Runjanina 2022-2023
Školski kurikulum Glazbene škole Josipa Runjanina 2022-2023
Odluka o iznosu participacije 2022. godina
Pravilnik o participaciji 2022 – kuna i euro
Odluka o donacijama
Pravilnik o participaciji
Pravilnik o upisu u srednju glazbenu školu
Godišnji plan i program rada 2021.-2022.
KURIKULUM 2021 2022 – MZO 
Izvješće o provedbi Zakona na pravu na pristup informacijama za 2021. godinu
Registar ugovora u 2021. godini
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu
Izjava o nepostojanju sukoba interesa 2021
Izjava o nepostojanju sukoba interesa 2019
Registar ugovora u 2020. godini 
Odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Glazbene škole Josipe Runjanina u Vinkovcima
Školski kurikulum 2020.-2021.
Godišnji plan i program rada 2020.-2021. 
Odluka o cjelokupnoj nastavi na daljinu 
Odluka o djelu nastave na daljinu 
Odluka o nenastavnom danu 
Pravilnik o participaciji 
Odluka o razvrstavanju dugotrajne nefinancijske imovine i sitnog inventara te načinu ispravka vrijednosti 
Odluka o zbrinjavanju učenika 
Odluka o uspostavi nastave na daljinu 
Odluka o rasporedu administrativno tehničkog osoblja 
Odluka o načinu komunikacije
Procedura stvaranja ugovornih obveza u 2020. godini
Godišnje izviješće o provedbi ZPPI za 2018.
Godišnje izviješće o provedbi ZPPI za 2019.
Registar ugovora za 2019. godinu
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanju nepravilnosti
Kontakt službenika za informiranje
Procedura vlastitih prihoda u 2019. godini
Procedura upravljanja i raspolaganja nekretninama u 2019. godini
Procedura zaprimanja računa u 2019. godini
Procedura obračuna putnih naloga u 2019. godini
Procedura o službenom automobilu u 2019. godini
Procedura isporuke i plaćanja roba, usluga i radova u 2019. godini
Procedura blagajničkog poslovanja u 2019. godini
Statut Glazbene škole Josipa Runjanina
Izjava o nepostojanju sukoba interesa
Zaštita podataka
Pravilnik o zaštiti podataka Glazbena škola
Pravilnik i Poseban popis gradiva s rokovima čuvanja 2017.
Godišnji plan i program

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image