Početnički solfeggio /Glazbeni vrtić
https://runjanina.hr/proba/wp-content/uploads/2022/02/Koncert-04.06.2021-_-web-rezolucija-_-00131.jpg

Općeobrazovni glazbeni razred i Paralelno glazbeno obrazovanje

Pravo upisa u 1. razred četverogodišnjeg Srednjoškolskog glazbenog obrazovanja ostvaruje se nakon uspješno završenog Osnovnog glazbenog obrazovanja ili Pripremnog glazbenog obrazovanja te položenog prijamnog ispita glazbene darovitosti organiziranog u dva ispitna roka: ljetni (svibanj/lipanj) i jesenski rok (kolovoz/rujan), koji obuhvaća provjeru iz temeljnog predmeta struke i Solfeggia za instrumentaliste i pjevače, odnosno provjeru iz klavira i Solfeggia za teorijski smjer.

Učenici srednje glazbene škole mogu pohađati Općeobrazovni glazbeni razred ili Paralelno glazbeno obrazovanje uz neku drugu strukovnu srednju školu. Nastava je u glazbenoj školi individualna i skupna. Individualna je nastava glazbala, dok je skupna nastava teorijskih predmeta i skupnog muziciranja.

Nastavni plan i program u Srednjoj glazbenoj školi Josipa Runjanina izvodi se prema propisanom Nastavnom planu i programu za srednje glazbene i plesne škole; Republika Hrvatska; Ministarstvo znanosti i obrazovanja; Izdavač: Hrvatsko društvo glazbenih i plesnih pedagoga, Zagreb.2008. godine.

Napomene:

· 1 – Skupno muziciranje u pravilu je zbor za učenike klavira i gitare, a orkestar je za učenike svih ostalih glazbala, ili u I. i II. razredu srednje glazbene škole umjesto zbora i orkestra po 1 sat komorne glazbe, dok u pripremnim razredima učenici pohađaju nastavu zbora.

· 2 – Klavir obvezatno nemaju učenici klavira.

· 3 – Učenici harmonike i udaraljki imaju klavir obvezatno i u IV. razredu srednje škole.

· 4 – Učenici orgulja uče klavir po nastavnom planu i programu za zanimanje Glazbenik – teorijski smjer.

· 5 – Korepeticija je za gudače, puhače, tamburaše i udaraljkaše.

· Sat traje 30 minuta

Napomene:

· 1.- U programu predmeta Povijest glazbe obrađuje se i Poznavanje glazbala, Folklor i Upoznavanje glazbene literature.

· 2 – U pravilu zbor.

· Sat traje 30 minuta