Osnovno glazbeno i plesno obrazova
https://runjanina.hr/proba/wp-content/uploads/2022/02/Koncert-04.06.2021-_-web-rezolucija-_-00131.jpg

U osnovnoj glazbenoj školi uče se sljedeća glazbala: klavir, flauta, klarinet, saksofon, violina, violončelo, gitara, tambure i harmonika. Osim nastave glazbala svi učenici osnovne glazbene škole obvezno pohađaju nastavu solfeggia i skupnog muziciranje (zbor ili orkestar ili komornu glazbu), a u šestom razredu – glasovir, obvezno za učenike koji žele nastaviti školovanje u srednjoj školi, te teoriju glazbe izborno. Upis u glazbenu školu obavlja se na temelju položena prijamnog ispita. Učenici osnovne glazbene škole redoviti su polaznici osnovne općeobrazovne škole. Nastava je u glazbenoj školi individualna i skupna. Individualna je nastava glazbala, dok je skupna nastava solfeggia i skupnog sviranja. Kako svi učenici imaju tijekom školske godine javne solističke nastupe, potrebna je i korepeticija prema Nastavnom planu i programu predškolskog i osnovnog obrazovanja; Republika Hrvatska; Ministarstvo znanosti i obrazovanja; Izdavač: Hrvatsko društvo glazbenih i plesnih pedagoga, Zagreb, 2006. godine

Pravo upisa u 1. razred Osnovnog glazbenog obrazovanja u trajanju od šest godina, kao i Školu suvremenog plesa Ane Maletić u trajanju od četiri godine, imaju djeca koja su u pravilu navršila sedam godina koja su pristupila prijamnoj audiciji organiziranoj u dva ispitna roka: ljetni (svibanj/lipanj) i jesenski rok (kolovoz/rujan).

Postupak upisa i odabir instrumenta: klavir, violina tambure, gitara, flauta, klarinet, saksofon, harmonika i violončelo propisan je Pravilnikom o organizaciji i provođenju prijemne audicije za upis učenika u osnovnu glazbenu školu i predškolske programe koji se nalazi na mrežnoj stranici www.runjanina.hr te Natječajem za upis u svaku pojedinu školsku godinu.

Upis u 1. razred osnovne glazbene škole preporuča se paralelno sa upisom u 3. razred osnovne škole, kako bi se istovremeno završile te bi se na taj način omogućio pravovremeni upis učenicima u srednju glazbenu školu. Nastava je u glazbenoj školi individualna i skupna. Individualna je nastava glazbala, dok je skupna nastava predmet Solfeggio i skupno muziciranje ( zbor, orkestar ili komorna glazba).