032/550-354

Glazbena škola Josipa Runjanina Vinkovci

H.D.Genschera 16 e, 32100 Vinkovci

KLASA: 112-01/22-01/08

URBROJ: 2196-4-3-22-01

Vinkovci, 8. travnja 2022.godine

 

Na temelju Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Josipa Runjanina Vinkovci Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za radno mjesto administrativni/a radnik/ca – 1 izvršitelj (m/ž), na neodređeno nepuno radno vrijeme objavljuje

 

OBAVIJEST

o području odnosno sadržaju i načinu vrednovanja kandidata

i

POZIV NA TESTIRANJE

kandidatima prijavljenim na natječaj objavljen 21. ožujka 2022. godine za radno mjesto

 

- administrativni/a radnik/ca – 1 izvršitelj (m/ž), na neodređeno nepuno radno vrijeme,

- srednja stručna sprema uz poznavanje rada na računalu (MS Office)

 

I.

Povjerenstvo putem testiranja i razgovora (intervjua) utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine za rad na navedenom radnom mjestu.

Provjera znanja, sposobnosti i vještina testiranjem, vrednuje se bodovima.

 

II.

Kandidati koji su na testiranju (pisanoj provjeri i provjeri korištenja MS Office) ostvarili minimum 60% uspješnosti bit će upućeni na razgovor(intervju).

Kandidat koji ne zadovolji na provedenoj provjeri ne može sudjelovati u daljnjem postupku.

 

III.

Testiranje se sastoji od:

1.) dio

Pravni izvori za pripremu kandidata:

Red.br. Naziv pravnog akta Objava

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20

2. Zakon o umjetničkom obrazovanju Narodne novine 130/11

3. Uredba o uredskom poslovanju Narodne novine 75/21

4. Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama - članci od 57. do 74. Narodne novine br. 128/2017, 47/2018, 123/2019, 66/2020

 

2. dio)

Provjera – MS Office

IV.

Na razgovor (intervju) će se pozvati pet (5) kandidata koji su ostvarili najviše bodova na testiranju.

 

V.

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u školi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Rezultati intervjua vrednuju se bodovima od 0 do 15.

Ukupna ocjena je zbroj aritmetičke sredine ocjena svakog člana povjerenstva.

 

VI.

Vrednovanje kandidata putem testiranja održat će se u utorak, 19. travnja 2022. godine u Glazbenoj školi Josipa Runjanina Vinkovci, H.D.Genschera 16 e, s početkom u 9,00 sati prema navedenom rasporedu

 

Kandidati prijavljeni na Natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete, pozivaju se kako slijedi:

 

Utorak 19. travnja 2022. godine

 

- Od 9,00 sati do 10,00 sati

1. Katarina Kralj

2. Filip Krajina

3. Emanuel Ulman

4. Matea Trbljanić

5. Jovana Šahović

6. Ivana Majić

7. Ana Papić Matić

8. Nikolina Franjić Kovačević

9. Ivana Majstorović

10. Ana Marija Ivančević

 

- od 10,15 sati do 11,15 sati

11. Gordana Mandić

12. Renata Slavić

13. Marta Matić

14. Anita Grafina

15. Dora Škrabo

16. Dalia Dragun

17. Ivana Marjanović

18. Ana-Marija Kesegić

19. Sanja Pejić

20. Blanka Brlić

 

- od 11,30 sati do 12,30 sati

21. Sara Turić

22. Nikolina Živković

23. Lidija Rašić

24. Ana Kovačević

25. Manuela Maloševac

26. Lucijana Jurkić

27. Svjetlana Frančešević

28. Željka Klarić

29. Vesna Kralj

30. Slavica Matijević

 

- od 12,45 sati do 13,45 sati

31. Patricija Stjepanović

32. Magdalena Dikanić

33. Adrijana Jukić Aladić

34. Sandra Füzy

35. Marijana Zavišić

36. Mira Sučić

37. Monika Tolj

38. Josip Josipović

39. Ivana Tadić

40. Josipa Sušac

 

- od 14,00 sati do 15,00 sati

41. Martina Komesarović

42. Željka Šnur

 

 

 

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata

Škola suvremenog plesa Ane Maletić

Osnovno obrazovanje

Srednjoškolsko obrazovanje

Kontaktirajte nas

Glazbena škola Josipa Runjanina

Adresa: H. D. Genschera 16E 32100 Vinkovci Vukovarsko-srijemska županija Hrvatska Telefoni: 032/550-365; 091/619-3413 Računovodstvo 032/550-367; 099/229-1032 Tajnik 032/550-354 Informacije o školi
, , 

  

  

  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  kontaktiraj nas