032/550-354

REPUBLIKA HRVATSKA

Županija Vukovarsko-srijemska

Glazbena škola Josipa Runjanina

KLASA: 112-01/22-01/02

URBROJ: 2196-114-22-01

U Vinkovcima, 4. veljače 2022. godine

 

KANDIDATIMA

PREDMET: Obavijest o testiranju za radna mjesta nastavnika/ce prema Natječaju od 20. siječnja 2022. godine

 Glazbena škola Josipa Runjanina dana 20. siječnja 2022. godine na oglasnoj ploči, svojoj mrežnoj stranici www.runjanina.hr i oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavila je Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na poslovima nastavnika/ce kako slijedi:

 

1. nastavnik/ca informatičke pismenosti – 1 izvršitelj, 2 sata nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena na neodređeno vrijeme

 

Obavještavaju se kandidati za radno mjesto nastavnika/ce koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te ispunjavaju propisane i u Natječaju objavljene uvjete da će se testiranje održati u srijedu 9. veljače 2022. godine s početkom u 10:30 sati, u prostorijama Glazbene škole Josipa Runjanina, H. D. Genschera 16e, 32100 Vinkovci.

Kandidati prijavljeni na Natječaj za radna mjesta koji ispunjavaju uvjete su:

1. Vjeran Kokor – 10:30 sati

2. Marina Relja– 11:00 sati

U skladu sa Čl. 105. st. 7 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18. ,98/19. i 64/20) koji glasi:

Poslove nastavnika predmetne nastave u srednjoj školi može obavljati osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste ili diplomski specijalistički stručni studij odgovarajuće vrste i ima potrebne pedagoške kompetencije.

Na temelju broja i kvalifikacijske strukture kandidata prijavljenih na Natječaj, na testiranje se pozivaju kandidati koji ispunjavaju uvjete iz Čl. 105. st. 7 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Kandidat koji nije pristupio testiranju, ili se nakon objavljenog poziva nije odazvao na motivacijski razgovor njegova prijava na Natječaj smatra se povučenom.

U skladu s gore navedenim, za kandidate koji ispunjavaju uvjete Natječaja provest će se motivacijski razgovor u trajanju od 30 minuta.

Svaki kandidat koji pristupi testiranju dužan je predočiti identifikacijsku ispravu i imati zaštitnu masku. Ukoliko kandidat ne bude mogao dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Obavijest o rezultatima Natječaja objavit će se na službenoj stranici škole runjanina.hr i oglasnoj ploči Glazbene škole Josipa Runjanina čime se smatra kako su svi kandidati obaviješteni o rezultatu Natječaja.

 

Predsjednik Povjerenstva za provedbu Natječaja

Ivana Berač, dipl.iur.

Škola suvremenog plesa Ane Maletić

Osnovno obrazovanje

Srednjoškolsko obrazovanje

Kontaktirajte nas

Glazbena škola Josipa Runjanina

Adresa: H. D. Genschera 16E 32100 Vinkovci Vukovarsko-srijemska županija Hrvatska Telefoni: 032/550-365; 091/619-3413 Računovodstvo 032/550-367; 099/229-1032 Tajnik 032/550-354 Informacije o školi
, , 

  

  

  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  kontaktiraj nas