032/550-354

REPUBLIKA HRVATSKA

Županija Vukovarsko-srijemska

Glazbena škola Josipa Runjanina

32100 Vinkovci

KLASA: 112-01/21-01/20

URBROJ: 2196-114-21-01

 

U Vinkovcima, 1. lipnja 2021. godine

 KANDIDATIMA

 

PREDMET: Obavijest o testiranju za radno mjesto nastavnika/ice prema Natječaju objavljenom 18. svibnja 2021. godine

 

Glazbena škola Josipa Runjanina dana 18. svibnja 2021. godine na oglasnoj ploči, svojoj mrežnoj stranici www.runjanina.hr i oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavila je Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za sljedeća radna mjesta:

· nastavnik/ca suvremenog plesa - 1 izvršitelj, 6 sata nastave tjedno, odnosno pripadajuću količinu ukupnog radnog vremena na neodređeno radno vrijeme,

· nastavnik/ca funkcionalne tjelesne tehnike - 1 izvršitelj, 4 sata nastave tjedno, odnosno pripadajuću količinu ukupnog radnog vremena na neodređeno radno vrijeme,

· nastavnik/ca ritmike- 1 izvršitelj, 5 sata nastave tjedno, odnosno pripadajuću količinu ukupnog radnog vremena na neodređeno radno vrijeme,

· nastavnik/ca baleta- 1 izvršitelj, 4 sata nastave tjedno, odnosno pripadajuću količinu ukupnog radnog vremena na neodređeno radno vrijeme

 

Obavještavaju se kandidati za radno mjesto nastavnika/ice koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te ispunjavaju propisane i u Natječaju objavljene uvjete da će motivacijski intervju biti održan u ponedjeljak 07. lipnja 2021. godine u 12:00 sati, u prostorijama Glazbene škole Josipa Runjanina, H. D. Genschera 16 e, 32100 Vinkovci.

Kandidati prijavljeni na Natječaj za radno mjesto koji ispunjavaju uvjete pozivaju se kako slijedi:

 

Ponedjeljak 07. lipnja 2021. godine

 

1. Martina Pavlović Smeška, u 12:00 sati

 

U skladu s čl. 105. st. 7 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18. ,98/19. i 64/20) koji glasi:

Poslove nastavnika predmetne nastave u srednjoj školi može obavljati osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste ili diplomski specijalistički stručni studij odgovarajuće vrste i ima potrebne pedagoške kompetencije.

Na temelju broja i kvalifikacijske strukture kandidata prijavljenih na Natječaj, na motivacijski intervju pozivaju se kandidati koji ispunjavaju uvjete iz Čl. 105. st. 7 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Kandidatu koji se nije odazvao na motivacijski intervju prijava na Natječaj smatra se povučenom.

Za kandidate koji ispunjavaju uvjete Natječaja provest će se motivacijski intervju u trajanju od 20 minuta. Svaki kandidat koji pristupi motivacijskom razgovoru dužan je predočiti identifikacijsku ispravu i imati zaštitnu masku. Ukoliko kandidat ne bude mogao dokazati identitet neće moći pristupiti razgovoru. Obavijest o rezultatima Natječaja objavit će se na službenoj stranici škole runjanina.hr i oglasnoj ploči Glazbene škole Josipa Runjanina čime se smatra kako su svi kandidati obaviješteni o rezultatu Natječaja.

 

Predsjednik povjerenstva za provedbu Natječaja

Andrijana Udovičić, dipl.oec.

Škola suvremenog plesa Ane Maletić

Osnovno obrazovanje

Srednjoškolsko obrazovanje

Kontaktirajte nas

Glazbena škola Josipa Runjanina

Adresa: H. D. Genschera 16E 32100 Vinkovci Vukovarsko-srijemska županija Hrvatska Telefoni: 032/550-365; 091/619-3413 Računovodstvo 032/550-367; 099/229-1032 Tajnik 032/550-354 Informacije o školi
, , 

  

  

  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  kontaktiraj nas