032/550-354

Klasa:602-02/15-01/03-01

Ur. Broj:2196-114-15-01

Temeljem članka 106. Statuta Glazbene škole Josipa Runjanina i Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2015./2016. (NN 52/15.) u skladu s Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (NN 49/15.) Glazbena škola Josipa Runjanina dana 10.lipnja 2015. raspisuje:

 NATJEČAJ za upis u I. razred srednje škole i I. pripremni razred za školsku godinu 2015./2016.

Glazbena škola Josipa Runjanina Vinkovci upisivati će učenike u I. razred srednje škole 

(S I.) kako slijedi:

 Program

Trajanje godina

Broj odjela

Broj učenika

Glazbenik – program srednje škole

4

2

35

 

 

 

 

 

U S I. razred upis je moguć na sljedeće programe:

 • glazbenik klavirist
 • glazbenik tamburaš
 • glazbenik violinist
 • glazbenik gitarist    
 • glazbenik solo pjevač 
 • glazbenik flautist
 • glazbenik harmonikaš
 • glazbenik klarinetist
 • glazbenik kontrabasist
 • glazbenik orguljaš
 • glazbenik saksofonist
 • glazbenik trombonist
 • glazbenik trubač
 • glazbenik rogist
 • glazbenik – teorijski smjer

 

Glazbena škola Josipa Runjanina Vinkovci upisivat će učenike u I. pripremni razred 

(PR I.) kako slijedi:

 Program

Trajanje godina

Broj odjela

Broj učenika

Glazbenik – pripremna naobrazba

2

1

20

 

 

U PR I. razred upis je moguć na sljedeće programe:

 • glazbenik – teorijski smjer
 • glazbenik tamburaš
 • glazbenik pjevač
 • glazbenik kontrabasist
 • glazbenik klarinetist

 

 1. Pravo upisa u prvi razred srednje škole imaju kandidati koji su uspješno položili prijamni ispit za srednju glazbenu školu. Prijamnom ispitu mogu pristupiti kandidati koji su uspješno završili osnovno glazbeno obrazovanje ili drugi pripremni razred za srednju glazbenu školu, pod jednakim uvjetima u skladu s odlukom o upisu koju za svaku školsku godinu donosi ministar nadležan za obrazovanje i Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole.
 2. Pod jednakim uvjetima u srednje škole upisuju se kandidati hrvatski državljani, Hrvati iz drugih država te djeca državljana iz država članica Europske unije.
 3. U prvi razred srednje škole mogu se upisati kandidati koji do početka školske godine u kojoj upisuju prvi razred srednje škole navršavaju 17 godina, a najkasnije do 18 godina života, u skladu s člankom 8. stavkom 7. Zakona o umjetničkom obrazovanju. (NN 130/11).
 4. Iznimno, u prvi razred srednje glazbene škole, za zanimanje glazbenica pjevačica mogu se upisati učenice do navršene 22 godine života te za zanimanje glazbenik pjevač učenici do navršene 24 godine života.
 5. Iznimno u prvi razred srednje škole može se upisati kandidat stariji od 18 godina, koji ne ispunjava uvjet naveden u toč4. i 5. ovog natječaja, uz odobrenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.
 6. Prijave i upis kandidata u prvi razred Glazbene škole Josipa Runjanina Vinkovci provodi se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ).
 7. U svakome upisnom roku kandidat može prijaviti najviše 6 odabira programa obrazovanja.

 Za upis u I. pripremni razred (PR (I.) – pripremna naobrazba, koji upisuju učenici koji nisu pohađali i završili osnovnu glazbenu školu, za sve programe uvjet je položen prijamni ispit glazbene darovitosti. Pravo na upis u prvi pripremni razred srednje glazbene škole imaju učenici do navršenih 15 godina života, a u skladu s kriterijima propisanima kurikulumom umjetničkog obrazovanja, odnosno položenim prijamnim ispitom. Iznimno, u prvi pripremni razred za zanimanja glazbenik klarinetist i glazbenik kontrabasist mogu se upisati učenici do navršenih 18 godina života, a za zanimanje glazbenica pjevačica do navršenih 20 godina života i glazbenik pjevač do navršene 22 godine života.

Iznimno, na temelju pokazane iznimne darovitosti, uz suglasnost Nastavničkog vijeća, može se dopustiti upis u pripremni program srednje škole, odnosno prvi razred srednje glazbene škole učenicima koji ne ispunjavaju uvjete iz članka 8. stavci 1. do 8. Zakona o umjetničkom obrazovanju.

Participacija u školskoj godini 2015./2016. za polaznike programa srednje škole i programa pripremne naobrazbe iznosi 1.500 kuna i plaća se u 10 jednakih obroka. Te upisnina u iznosu od 150,00 kn jednokratno.

Učenik može upisati samo jedan program u umjetničkoj školi. Iznimno, daroviti učenici mogu pohađati i više od jednog temeljog predmeta/programa, ako sami snose troškove toga obrazovanja.

Cijena drugog predmeta/programa u školskoj godini 2015./2016. iznosi 6.000 kuna i plaća se u 10 jednakih obroka.

Pod jednakim uvjetima upisuju se kandidati hrvatski državljani, Hrvati iz drugih država te djeca državljana iz država članica Europske unije.

Kandidati koji osnovno obrazovanje završavaju kao redoviti učenici osnovne škole u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2014./2015. prijavljuju se u NISpuSŠ u skladu s postupcima opisanima u publikaciji „Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2015./2016. – Idemo u srednju!“.

Kandidati koji žele upisati pripremne programe srednje škole, a još uvijek nisu završili redovito osnovno obrazovanje, kao i kandidati koji već pohađaju redoviti program srednje škole, za registraciju se trebaju obratiti Glazbenoj školi Josipa Runjanina Vinkovci. Nakon registracije, za prijavu u sustav koriste se svojim elektroničkim identitetom iz sustava AAI@EduHr.

Kandidati koji žele upisati I. razred srednje glazbene škole, a već pohađaju redoviti program srednje škole, za registraciju se trebaju obratiti upisnom koordinatoru u svojoj srednjoj školi. Nakon registracije, za prijavu u sustav koriste se svojim elektroničkim identitetom iz sustava AAI@EduHr.

Kandidati koji osnovno obrazovanje ne završavaju kao redoviti učenici osnovne škole u Re-publici Hrvatskoj (kandidati koji osnovno obrazovanje završavaju ili su završili u inozemstvu ili drugim obrazovnim sustavima; kandidati koji nisu s pozitivnim uspjehom završili prvi razred srednje škole u Republici Hrvatskoj, ispisali su se te žele ponovno upisati prvi razred u drugome obrazovnom programu; kandidati koji su prethodne školske godine završili osnovno obrazovanje u Republici Hrvatskoj, ali se nisu upisali u srednju školu) prijavljuju se Središnjem prijavnom uredu pri Agenciji za znanost i visoko obrazovanje na elektroničku adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na broj telefona 01/ 6274 877, kako je navedeno u publikaciji „Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2015./2016. – Idemo u srednju!“.

Kandidati koji žele upisati umjetničke obrazovne programe, a nisu u sustavu redovitog obrazovanja u Republici Hrvatskoj, moraju se obratiti Središnjem prijavnom uredu koji će im u sustavu omogućiti prijavu takvih obrazovnih programa.

Kandidati koji se žele upisati u I. razred u školskoj godini 2015./2016., a stekli su svjedodžbe koje nisu izdane u Republici Hrvatskoj, dužni su pokrenuti postupak priznavanja završenoga osnovnog obrazovanja. Postupak priznavanja završenog osnovnog obrazovanja u inozemstvu za učenike koji se upisuju u Glazbenu školu Josipa Runjanina Vinkovci provodi Glazbena škola Josipa Runjanina Vinkovci.

Učenici se na temelju ovog natječaja prijavljuju i upisuju u I. razred srednje škole i I. pripremni razred elektroničkim načinom putem mrežne stranice Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole www.upisi.hr (NISpuSŠ).

UPISNI ROKOVI

Učenici će se prijavljivati za upis i upisivati u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2015./2016. u ljetnom i jesenskom upisnom roku.

LJETNI UPISNI ROK

OPIS POSTUPAKA

DATUM

Početak prijava kandidata u sustav

25.05.2015.

Početak prijava obrazovnih programa

26.06.2015.

Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere

30.06.2015

Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata

01.07.-06.07.2015.

Rok dostave dokumentacije redovitih učenika

 

26.06.2015

Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH

25.05.2015. – 29.06.2015.

Završetak prigovora na unesene osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

07.07.2015.

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

08.07.2015.

Zaključivanje odabira obrazovnih programa

Početak ispisa prijavnica

 

08.07.2015.

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu)

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostaviti prijavnice

 

10.07.2015

Objava konačnih ljestvica poretka

11.07.2015.

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu

13.07. – 17.07.2015

Objava slobodnih mjesta za jesenski rok

21.07.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JESENSKI UPISNI ROK

OPIS POSTUPAKA

DATUM

Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa

24.08.2015.

Dostava osobnih dokumenata, svjedodžbi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH

Dostava dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis i sl.)

24.08.2015.

Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere

25.08.2015.

Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata

26.08.-27.08.2015.

Završetak prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelji kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

Završetak unosa rezultata popravnog ispita

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

28.08.2015.

Zaključivanje odabira obrazovnih programa

Početak ispisa prijavnica

31.08.2015.

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju Središnjem prijavnom uredu)

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

02.09.2015.

Objava konačnih s ljestvica poretka

03.09.2015.

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao

04.09.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIJAMNI ISPIT održat će se u prostorijama škole u Istarskoj 3 prema sljedećem rasporedu:

Ljetni rok

1.r SREDNJE ŠKOLE

 • Pismeni i usmeni ispit iz predmeta solfeggio - 1. srpnja 2015. u 10.00 sati,
 • Provjera znanja iz instrumenta temeljnog predmeta struke ( za teoretičare provjera znanja iz predmeta klavir ) - 2. srpnja 2015. u 10.00 sati

1.pr

Prijemni ispit za 1. Pripremni razred s ispitom sluha, glazbenog pamćenja i ritma

1. srpnja 2015. u 10.00 sati

Jesenski rok

1.r SREDNJE ŠKOLE

 • Pismeni i usmeni ispit iz predmeta solfeggio – 26. kolovoza 2015. u 10:00 sati,
 • Provjera znanja iz instrumenta temeljnog predmeta struke ( za teoretičare provjera znanja iz predmeta klavir ) - 27. kolovoza 2015. u 10:00 sati

1.pr

Prijemni ispit za 1. Pripremni razred s ispitom sluha, glazbenog pamćenja i ritma 26. kolovoza 2015. u 09:00 sati

Bodovni prag na prijamnom ispitu za 1. razred srednje škole iznosi 70 od ukupnih 170 bodova.

Bodovni prag na prijamnom ispitu za 1. pripremni razred iznosi 100 od ukupnih 180 bodova.  

VREDNOVANJE REZULTATA KANDIDATA POSTIGNUTIH NA NATJECANJIMA IZ ZNANJA

Natjecanje iz povijesti prema vrednovanju rezultata sukladno Pravilniku o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (NN 49/15.).

Škola suvremenog plesa Ane Maletić

Osnovno obrazovanje

Srednjoškolsko obrazovanje

Kontaktirajte nas

Glazbena škola Josipa Runjanina

Adresa: H. D. Genschera 16E 32100 Vinkovci Vukovarsko-srijemska županija Hrvatska Telefoni: 032/550-365; 091/619-3413 Računovodstvo 032/550-367; 099/229-1032 Tajnik 032/550-354 Informacije o školi
, , 

  

  

  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  kontaktiraj nas