U prvi pripremni razred srednje glazbene škole upisuju se kandidati koji nisu pohađali osnovnu glazbenu školu. Prijavljenim kandidatima za upis vrednuju se i boduju sposobnosti i darovitost na osnovi rezultata prijamnog ispita.
 
Pravo upisa u I. pripremni razred srednje glazbene škole imaju učenici do navršenih 15 godina života. Iznimno, za zanimanje glazbenik kontrabasist mogu se upisati učenici do navršenih 18 godina života, za zanimanje glazbenica pjevačica do navršenih 20, a za zanimanje glazbenik pjevač do navršene 22 godine života.
 
Nakon završena 2 pripremna razreda srednje škole, učenik može upisati srednju glazbenu školu (koja traje 4 godine).