032/550-354

PLES
Trajane programa: 4 godine
Broj nastavnih sati: 280 (70 sati na godinu)

Ciljevi predmeta:

-          djelovanje na cjelovit razvoj i osobnost učenika odgojem tijela i duha.

-          obrazovanje cjelovite stvaralačke ličnosti s razvijenim osjećajem za plesnu estetiku i mogućnošću kreativnog izražavanja, komuniciranja i stvaranja putem plesnog pokreta.

-          uključivanje plesne umjetnosti u suvremene tokove našega društva te naglašavanje njezina značenja kao neverbalnog izričaja u procesu globalizacije.

RITMIKA

Trajanje programa: 4 godine
Broj nastavnih sati: 280 (70 sati na godinu)

Ciljevi predmeta:

-          povezivanje glazbe i pokreta po učenju Emilea Jacquesa Dalcrozea i Rudolfa Labana.

-          razvijanje ritamskih sposobnosti kroz svjesnu i aktivnu realizaciju u pokretu.

-          razvijanje stvaralačke ličnosti s kritičkim smislom vrednovanja te sposobnosti izražavanja i komunikacije pomoću pokreta.

FUNKCIONALNA TJELESNA TEHNIKA

Trajanje programa: 4 godine
Broj nastavnih sati: 280 (70 sati na godinu)

Funkcionalna tjelesna tehnika jedan je od temeljnih predmeta struke u procesu plesno-ritmičkog odgoja i obrazovanja. Sinteza je elemenata sustava yoge, barre a terrea te modernih plesnih tehnika: Graham, Cunningham i Limon. Navedeni elementi i nihove kombinacije usklađeni su s potrebama nastave plesa i na taj način evaluiraju.

GLAZBENA KULTURA

Trajanje programa: 4 godine
Broj nastavnih sati: 60 sati na godinu po razredu. (240 sati na godinu)

Cilj predmeta je stjecanje znanja kojima se učenik osposobljava za svjesno prepoznavanje dura i mola u glazbi i pokretu. Improvizacije i sastavi učenika temeljeni su na glazbenoj metrici, dinamici, agogici, tempu i glazbenim oblicima. Za njihovo oblikovanje u pokretu za neposrednu pratnju rabe se udaraljke. Cilj glazbenih oblika je upoznavanje učenika sa zakonitostima strukture glazbenih djela u različitim glazbenim oblicima od najmanjih glazbenih cjelina do složenih homofonih i polifonih struktura. Osposobljavanje učenika za aktivno sudjelovanje u formalnoj analizi glazbenog djela pod vodstvom nastavnika i samostalno u službi koreografskih ostvarenja.

OSNOVE KLASIČNOG BALETA

Trajanje programa: 2 godine
Broj nastavnih sati: 140 (70 sati na godinu)

Cilj ovoga predmeta u Školi suvremenog plesa je doprinos kvalitetnijoj izvedbi nastavnih sadržaja u temeljnom predmetu struke. Usvajanje osnovnih načela i elemenata klasičnog baleta; upoznavanje s baletnom umjetnošću.

GLASOVIR

Trajanje programa: 2 godine
Broj nastavnih sati: 1 sat na tjedan po učeniku (35 sati godišnje po učeniku)

Programom nastave glasovira učenici stječu znanja i vještine ovladavanja instrumentom. Zbog neprekidnog stvaralačkog prožimanja glazbene i plesne umjetnosti, ovaj je program neodvojiv dio strukovnog i umjetničkog obrazovanja budućih plesača, koreografa i plesnih pedagoga. Tijekom školovanja učenici to znanje primjenjuju u svladavanju određenih zadataka iz ritmike, plesa i glazbene kulture.

Kao završeni plesni pedagozi svoje znanje rabe u suradnji s korepetitorom pri odabiru odgovarajuće notne literature za realizaciju određenih nastavnih programa, a osposobljeni su i da samostalno prate na glasoviru vlastitu nastavu (dječji vrtići, tečajevi).

Bogato 50-godišnje iskustvo rada ove škole pokazuje da se široko plesno i glazbeno obrazovanje, stečene vještine i znanja uspješno primjenjuju i u odgojiteljstvu, muzikoterapiji, defektologiji, dramskoj umjetnosti i dr.
Rezultati nastave glasovira provjeravaju se na godišnjoj produkciji i na javnim godišnjim ispitima pred povjerenstvom na kraju školske godine. Ako učenik nastupi na godišnjoj produkciji, odsviranu kompoziciju ili kompozicije nije dužan ponoviti na godišnjem ispitu.

 

Škola suvremenog plesa Ane Maletić

Osnovno obrazovanje

Srednjoškolsko obrazovanje

Kontaktirajte nas

Glazbena škola Josipa Runjanina

Adresa: H. D. Genschera 16E 32100 Vinkovci Vukovarsko-srijemska županija Hrvatska Telefoni: 032/550-365; 091/619-3413 Računovodstvo 032/550-367; 099/229-1032 Tajnik 032/550-354 Informacije o školi
, , 

  

  

  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  kontaktiraj nas