Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

GLAZBENA ŠKOLA
JOSIPARUNJANINA

32100 Vinkovci, H.D. Genschera 16 E
tel. 042/550-367  fax. 032/550-367
web: www.runjanina.hr
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

raspisuje

NATJEČAJ za upis učenika u 1. razred pripremnog obrazovanja u šk.god. 2020./2021.

  1. U razred pripremnog obrazovanja upisuje se 20 učenika:

 

 

Napomena: Unutar kvote za upis od ukupno 20 učenika, upisna kvota za pojedini program je promjenjiva.

 

Pripremno obrazovanje traje dvije godine.

U prvi razred pripremnog obrazovanja upisuju se u pravilu kandidati do navršenih 15 godina života, a iznimku čine temeljni predmeti: tuba, kontrabas i fagot do navršenih 18 godina života te solo pjevanje do navršenih 20 godina života za učenice i solo pjevanje do navršene 22 godine života za učenike.

U prvi razred pripremnog obrazovanja mogu se u pravilu upisati učenici nakon uspješno položenog prijamnog ispita glazbene darovitosti s ispitom sluha, glazbenog pamćenja i ritma, a  sukladno članku 8. st. 3., 5. i 9.  i članku 9. Zakona o umjetničkom obrazovanju (Narodne novine br. 130/11) te Pravilniku o organizaciji i provođenju klasifikacijskog postupka za upis učenika u srednju glazbenu školu.

            Učenici koji pohađaju pripremno obrazovanje – temeljni predmet solo pjevanje u I. razredu upisuju talijanski jezik, a u II. razredu njemački jezik.

Visina participacije roditelja/skrbnika, sukladno Odluci Školskog odbora i suglasnosti Osnivača, iznosi 1.800,00 kuna godišnje, plativo u 10 rata po 180,00 kuna.

Iznimno, daroviti učenici mogu pohađati više od jednog temeljnog predmeta ako sami snose troškove toga obrazovanja (6.000,00 kn). O upisu odlučuje ravnatelj škole na prijedlog nastavničkog vijeća škole. Odluka o visini troškova obrazovanja za pohađanje drugog ili više temeljnih predmeta objavljena je na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Škole.

Ljetni upisni rok:

Redovni kandidati:

Prijave obrazovnih programa putem mrežne stranice www.upisi.hr  8.7. do 12.7.2020.

Prijamni ispit iz glazbene darovitosti s ispitom sluha, glazbenog pamćenja i ritma održat će se 13.7.2020. u 9,00 sati.

Dostava prijavnica obrazovnih programa  22.7.2020. u Glazbenu školu Josipa Runjanina ili na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., a učenici koji završavaju 8.r. u svoju osnovnu školu.

Objava konačne ljestvice poretka 25.7.2020.

Dostava upisnica u Glazbenu školu Josipa Runjanina je 27. i 28.7. 2020.

Objava slobodnih upisnih mjesta za jesenski rok putem mrežne stranice www.upisi.hr   

- 12.8.2020.

 

Jesenski upisni rok:

 

Redovni kandidati:

Prijave obrazovnih programa putem mrežne stranice www.upisi.hr 21. i 24.8.2020.

Prijamni ispit iz glazbene darovitosti s ispitom sluha, glazbenog pamćenja i ritma održat će se 25.8.2020. u 10,00 sati, a za kandidate koji su prijavili smjer solo pjevanje, prijamni ispit iz pjevanja održat će se od 9,00 sati.

Dostava prijavnica obrazovnih programa od 28. do 31.8.2020. u Glazbenu školu u Josipa Runjanina ili na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , a učenici koji završavaju 8.r. u svoju osnovnu školu.

Objava konačne ljestvice poretka – 1.9.2020.

Dostava upisnica u Glazbenu školu Josipa Runjanina bit će 2.9.2020.

Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskog upisnog roka putem mrežne stranice www.upisi.hr  – 3.9.2020.

 

Posebni uvjetipripremno obrazovanje:

Kod upisa u pripremno obrazovanje roditelj/skrbnik učenika sklapa sa Školom Ugovor o participaciji roditelja/skrbnika.                                                                             

                                                                                                                     

v.d. Ravnateljica:
Dinka Peti mag.mus.