032/550-354

Temeljem članka 85. Statuta Glazbene škole Josipa Runjanina i Odluke ministrice znanosti i obrazovanja o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019. od 18. svibnja 2018. godine („Narodne novine“ br. 47/2018.), Glazbena škola Josipa Runjanina raspisuje:

N A T J E Č A J

za upis u I. razred srednje škole (S I.) i u I. pripremni razred (PR I.) za školsku 2018./2019. godinu

Za upis u prvi razred srednje glazbene škole (S I.) – program srednje škole uvjeti su: a) završeno osnovno glazbeno obrazovanje ili II. pripremni razred glazbene škole; b) položen prijamni ispit glazbene darovitosti koji za instrumentaliste i pjevače obuhvaća ispit iz temeljne glazbene struke i solfeggia, a za struku glazbenik teorijskog smjera ispit iz solfeggia i propisanog sviranja klavira.

Učenici upisuju prvi razred srednje glazbene škole do navršenih 17 godina života, a najkasnije do navršenih 18 godina života. Iznimno, u prvi razred za zanimanja glazbenik fagotist, glazbenik tubist i glazbenik kontrabasist mogu se upisati učenici do navršenih 20 godina života, a za zanimanje glazbenica pjevačica mogu se upisati učenice do navršenih 22 godine života i glazbenik pjevač do navršene 24 godine života. Iznimno, uz odobrenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta učenik stariji od 18 godina može se upisati i u druge programe, osim programa navedenih u prethodnom stavku, za koje viša dobna granica upisa nije utvrđena u članku 8. st. 8. Zakona o umjetničkom obrazovanju („Narodne novine“ br. 130/2011.)

Za upis u I. pripremni razred (PR I.) – pripremna naobrazba, koji upisuju učenici koji nisu pohađali i završili osnovnu glazbenu školu, za sve programe uvjet je položen prijamni ispit glazbene darovitostikoji obuhvaća ispit sluha, ritma i glazbenog pamćenja, a za program glazbenik - pjevač uz navedene elemente ispit obuhvaća i izvedbu dvije vokalne skladbe po slobodnom izboru.

Pravo na upis u prvi pripremni razred srednje glazbene škole imaju učenici do navršenih 15 godina života, a u skladu s kriterijima propisanima kurikulumom umjetničkog obrazovanja, odnosno položenim prijamnim ispitom. Iznimno, u prvi pripremni razred za zanimanja glazbenik klarinetist i glazbenik kontrabasist mogu se upisati učenici do navršenih 18 godina života, a za zanimanje glazbenica pjevačica do navršenih 20 godina života i glazbenik pjevač do navršene 22 godine života.

Iznimno, na temelju pokazane iznimne darovitosti, uz suglasnost Nastavničkog vijeća, može se dopustiti upis u pripremni program srednje škole, odnosno prvi razred srednje glazbene škole učenicima koji ne ispunjavaju uvjete iz članka 8. stavci 1. do 8. Zakona o umjetničkom obrazovanju.

Participacija u školskoj godini 2018./2019. za polaznike programa srednje škole i programa pripremne naobrazbe iznosi 1.800 kuna i plaća se u 10 jednakih obroka.

Učenik može upisati samo jedan program u umjetničkoj školi. Iznimno, daroviti učenici mogu pohađati i više od jednog temeljnog predmeta/programa, ako sami snose troškove toga obrazovanja.

Cijena drugog predmeta/programa u školskoj godini 2018./2019. iznosi 6.000 kuna i plaća se u 10 jednakih obroka.

Glazbena škola Josipa Runjanina Vinkovci upisivati će učenike u I. razred srednje škole 

(S I.) kako slijedi:

 Program Trajanje godina Broj odjela Broj učenika
Glazbenik – program srednje škole 4 1 15

U S I. razred upis je moguć na sljedeće programe:

-      glazbenik klavirist

-      glazbenik tamburaš

-      glazbenik violinist

-      glazbenik gitarist    

-      glazbenik solo pjevač 

-      glazbenik flautist

-      glazbenik harmonikaš

-      glazbenik klarinetist

-      glazbenik – teorijski smjer

Napomena: Unutar kvote za upis od ukupno 15 učenika, upisna kvota za pojedini program je promjenjiva.

Glazbena škola Josipa Runjanina Vinkovci upisivat će učenike u I. pripremni razred 

(PR I.) kako slijedi:

 Program Trajanje godina Broj odjela Broj učenika
Glazbenik – pripremna naobrazba 2 1 20

U PR I. razred upis je moguć na sljedeće programe:

-      glazbenik – teorijski smjer

-      glazbenik tamburaš

-      glazbenik solo pjevač

-      glazbenik klarinetist

Napomena: Unutar kvote za upis od ukupno 20 učenika, upisna kvota za pojedini program je promjenjiva.

Učenici se na temelju ovog natječaja prijavljuju i upisuju u I. razred srednje škole i I. pripremni razred elektroničkim načinom putem mrežne stranice Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole www.upisi.hr (NISpuSŠ).

UPISNI ROKOVI

Učenici će se prijavljivati za upis i upisivati u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019. u ljetnom i jesenskom upisnom roku.

 

LJETNI UPISNI ROK

 

OPIS POSTUPAKA DATUM
Početak prijava kandidata u sustav 25.05.2018.
Početak prijava obrazovnih programa 26.06.2018.
Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere 02.07.2018.
Provođenje prijemnih ispita za S I
  1. Pismeni ispit iz solfeggia
  2. Praktični dio prijamnog ispita (sviranje / pjevanje)
  3. Usmeni ispit iz solfeggia

03.07.2018.u 10 h

04.07.2018. u 9,30 h

04.07.2018. u 12 h

Provođenje prijamnih ispita za PR I. 03.07.2018. u 9 h
Rok dostave dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ–a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis)

26.06.2018.

Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH 25.05. – 26.06.2018.
Unos prigovora na unesene ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis 6.07.-7.07.2018.
Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete 9.07.2018.

Zaključivanje odabira obrazovnih programa

Početak ispisa prijavnica

10.07.2018.

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima,a ostali kandidati šalju prijavnice Sred. prijavnom uredu)

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostaviti prijavnice

12.07.2018.

Objava konačnih ljestvica poretka 13.07.2018.

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja ( liječnička svjedodžba medicine rada, ugovor o naukovanju učenika i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu

13.07.–16.07.2018.
Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski rok 20.07.2018.
Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok 11.08.2018.

 

JESENSKI UPISNI ROK

 

OPIS POSTUPAKA DATUM
Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa 21.08.2018.

Dostava osobnih dokumenata, svjedodžbi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH

Dostava dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis i sl.)

21.08.2018.
Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere 22.08.2018.

Provođenje prijemnog ispita za S I

  1. Pismeni ispit iz solfeggia
  2. Praktični dio prijamnog ispita (sviranje / pjevanje)
  3. Usmeni ispit iz solfeggia

Provođenje prijemnih ispita za PR I

23.08.2018. u 8 h

23.08.2018. u 10 h

23.08.2018. u 12 h

23.08.2018. u 10 h

Unos rezultata prijamnog ispita u NISpuSŠ 23.08.2018.

Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelji kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

Završetak unosa rezultata popravnog ispita

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

24.08.2018.

Završetak prijava obrazovnih programa

Početak ispisa prijavnica

27.08.2018.

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju Središnjem prijavnom uredu)

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

29.08.2018.
Objava konačnih s ljestvica poretka 30.08.2018.

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (liječnička svjedodžba medicine rada, ugovor o naukovanju i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole.

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao

01.09.2018.
Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskog roka 01.09.2018.

KLASA: 602-01/18-01/ 09                                                

URBROJ: 2196-114-18-01                                                                 Ravnatelj:

Vinkovci, 08. lipnja 2018.                                                      Darko Domaćinović, prof.

Škola suvremenog plesa Ane Maletić

Osnovno obrazovanje

Srednjoškolsko obrazovanje

Kontaktirajte nas

Glazbena škola Josipa Runjanina

Adresa: H. D. Genschera 16E 32100 Vinkovci Vukovarsko-srijemska županija Hrvatska Telefoni: 032/550-365; 091/619-3413 Računovodstvo 032/550-367; 099/229-1032 Tajnik 032/550-354 Informacije o školi
, , 

  

  

  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  kontaktiraj nas