032/555-012

KLASA: 112-01/16-01/01
URBROJ: 2196-114-16-01
Vinkovci, 07.01.2016.god.

ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE VINKOVCI
Glazbena škola Josipa Runjanina objavljuje N A T J E Č A J - za radna mjesta

  1. 1.nastavnik/ca klavira - 22 sata nastave tjedno, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme,
  1. 2.nastavnik/ca kontrabasa - 10 sata nastave tjedno, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme,

Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Natječaj traje 8 (osam) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Zavodu za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta slati na adresu škole: Glazbena škola Josipa Runjanina, 32100 Vinkovci, Istarska 3.

Preporučuje se kandidatima/kandidatkinjama da dostavljaju preslike dokumenata jer natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.

Ravnatelj:

Darko Domaćinović, prof.

 

Škola suvremenog plesa Ane Maletić

Osnovno obrazovanje

Srednjoškolsko obrazovanje

Kontaktirajte nas

Glazbena škola Josipa Runjanina

Istarska 3
Vinkovci, Vukovarsko-srijemska županija, 32100
Hrvatska

  032/339-565

  

  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  kontaktiraj nas